Kinh tế

Chuyển lúa sang mía: Tại sao không?

Chuyển lúa sang mía: Tại sao không?

23/09/2014 | Đưa mía xuống ruộng thay thế lúa kém hiệu quả, Việt Nam sẽ chỉ cần 1/3 diện tích mía so với hiện nay mà vẫn giữ được sản lượng 1,5... Xem tiếp »